Anyakönyvi tudnivalók

A házasságkötés az emberi élet egyik legnagyobb állomása. Az ünnepi nap szerve-zéséhez, lebonyolításához az alábbi segítséget szeretnénk nyújtani a házasuló pároknak.

Házasságkötési szándékot az előtt az anyakönyvvezető előtt kell bejelenteni, ahol házasságot kívánnak kötni. Ez az ország bármely anyakönyvvezetője előtt megtörténhet - lakóhely illetékességi szabályra tekintet nélkül.
A házasságkötésre való bejelentkezés az esküvő előtt már 6 hónappal korábban megtörténhet, - a bejelentkezéstől számítva leghamarabb 30 nap elteltével köthető meg a házasság.

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbi iratok szükségesek:

Nagykorú magyar állampolgár esetében:

 • érvényes személyi igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • nőtlen, hajadon családi állapot esetében személyes nyilatkozatot lehet tenni az anya-könyvvezető előtt, vagy a lakóhely szerinti népességnyilvántartótól kért családi állapot igazolással lehet igazolni ezen adatot - melyet a jelenlegi személyi igazolványok már nem tartalmaznak.
 • elvált családi állapot esetében az utolsó megszűnt házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet bemutatása szükséges.
 • özvegy családi állapot esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonatának be-mutatása szükséges.

16 életév alatt házasság nem köthető!

A 16 életévet betöltött, de még nem nagykorú személy esetében:

 • a házasságkötés a gyámhivatal engedélyével történhet. Az eljárást a házasuló lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal előtt kell kezdeményezni.
 • a házasságkötés bejelentésekor a gyámhivatal jogerős határozatát be kell mutatni.

Külföldi állampolgár házasságkötésének esetében:

 • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordításban.
 • külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, mely tartalmazza a házasságot kötni kívánó személy személyi adatait, családi állapotát, állampolgárságát és azt, hogy az ő személyes joga szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs - hiteles magyar nyelvű fordításban.
 • útlevél, vagy a külföldi állampolgár részére kiállított személyi igazolvány.
 • Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez a megyei Közigazgatási Hivatal állít ki tanúsítványt. Az eljárást a házasuló lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezető előtt kell kezdeményezni.

  További tájékoztatás és ügyintézés végett szeretettel várjuk a házasulókat és kérjük, hogy házassági szándékukat idejében jelentsék be.